T3 Tramvay Hat Detayları

 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum
 • Yaklaşan Araçlar

  No Hat İsmi Kalan Süre Doluluk Oranı Konum

Burç - Adliye YÖNÜ

İş Günleri

06:00
06:22
06:38
06:53
07:06
07:20
07:29
07:38
07:47
07:56
08:05
08:14
08:23
08:32
08:41
08:52
09:07
09:22
09:38
09:54
10:10
10:26
10:42
10:58
11:14
11:30
11:46
12:02
12:18
12:32
12:46
13:00
13:14
13:28
13:42
13:56
14:10
14:24
14:38
14:52
15:06
15:20
15:34
15:48
16:02
16:16
16:30
16:41
16:52
17:03
17:14
17:25
17:36
17:47
17:58
18:09
18:22
18:38
18:54
19:10
19:26
19:42
20:04
20:26
20:48
21:10
21:33
21:56
22:19
22:42
23:05
23:28

Cumartesi

06:01
06:23
06:37
06:51
07:05
07:19
07:32
07:45
07:58
08:11
08:24
08:36
08:48
09:00
09:16
09:32
09:48
10:04
10:20
10:36
10:52
11:08
11:24
11:40
11:56
12:12
12:28
12:42
12:56
13:10
13:24
13:38
13:52
14:06
14:20
14:34
14:48
15:02
15:16
15:30
15:44
15:58
16:12
16:26
16:40
16:54
17:08
17:22
17:36
17:50
18:04
18:18
18:34
18:50
19:12
19:34
19:56
20:18
20:40
21:02
21:24
21:46
22:08
22:30
22:52
23:13
23:35

Pazar

06:01
06:23
06:45
07:07
07:29
07:51
08:13
08:35
08:57
09:19
09:41
10:03
10:25
10:47
11:09
11:31
11:50
12:07
12:24
12:41
12:58
13:15
13:32
13:49
14:06
14:23
14:40
14:57
15:14
15:31
15:48
16:05
16:22
16:39
16:56
17:13
17:30
17:47
18:04
18:23
18:46
19:08
19:30
19:52
20:14
20:36
20:58
21:20
21:45
22:10
22:35
23:00
23:25