Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

  • Yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla kaynaklarımızı sürekli geliştirerek kaliteli konforlu, emniyetli, hızlı, ekonomik ve yenilikçi ulaşım faaliyetleriyle sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunmayı,
  • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, misyon ve vizyonumuza uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
  • Kalite anlayışımız gereği eğitimlerle çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi,
  • Performansımızı sürekli yükselteceğimizi, politikamız kapsamındaki faaliyet planlarına tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizdeki riskleri önemseyerek önleyici ve bertaraf edici çalışmalar yapmayı,
  • İş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla her türlü kazayı bildirmeyi, önleyici tedbirler almayı ve yasal mevzuatlara uyacağımızı,
  • Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini azaltmak için gerekli önlemler almayı ve yasal mevzuatlara uyacağımızı,
  • Tüm faaliyet alanlarımızda kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri kültürünü oluşturmayı, sürdürülebilir ve iyileştirilebilir olmayı taahhüt ederiz.