Tramvay Kullanım Kuralları

Yolculuk yapabilmek için geçerli kart kullanılmalıdır. İndirimli veya ücretsiz kart kullananların sorulmadan görevlilere kimliklerini göstermeleri zorunludur.

 1. Başkasına ait kart ile yolculuk yapmaya teşebbüs edenlerin kartları geri alınır.
 2. Ücretsiz veya indirimli kart geçiş hakları olmadığı halde geçme girişiminde bulunanlar uyarılarak kontrollü alana girmelerine izin verilmez. Bu kişiler davranışlarında ısrar ederlerse Gaziulaş güvenlik birimlerince emniyet güçlerine teslim edilir.
 3. 0-6 yaş arasındaki çocuklar, yanlarında ebeveynleri bulunmak kaydıyla ücretsiz seyahat edebilirler.
 4. Tramvay araçları içerisinde ve kontrollü alanlarda ;
  • İnsan yaşamını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulamaz.
  • Uyuyarak ya da yaslanarak diğer yolcular rahatsız edilemez.
  • Bir yolcu için ayrılmış alandan fazla oturma yeri (engelliler dışında) işgal edilemez. Gürültü yapılamaz, yüksek sesle konuşulamaz.
  • Cep telefonuyla konuşurken diğer yolcular rahatsız edilemez.
  • Tramvaylarda yerlere çöp atılamaz.
  • Sarhoş ya da yolculuk yapmaya uygun olmayan durumda seyahat edilemez.
  • İzin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile izin verilen yerler dışında, el ilanı, duvar afişi vb. asılamaz, dağıtılamaz. İzin verilen yerlerdeki ilan, duvar afişi vb. yayınlar çıkarılamaz, değiştirilemez, tahrip edilemez.
  • Toplu gösteri, yasadışı gösteri, propaganda ve konuşma yapılamaz.
  • Şans ve talih oyunu oynanamaz. Dilencilik yapılamaz.
  • Seyyar satıcılık ve bu amaca yönelik olarak her türlü pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yapılamaz.
  • İzinsiz fotoğraf ve video çekimi yapmak yasaktır.
  • Genel ahlak kuralları dışında davranılamaz. Üçüncü şahıslara rahatsızlık verilemez.
  • Gaziulaş’ın hiçbir araç, gereç, cihaz, oturma ünitesi vb. ekipmanına zarar verilemez. Böyle bir durumda Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği yasal işlem yapılır.
  • Engelli vatandaşlara, yaşlılara, hamile ya da bebekli bayanlara yer verilir, inerken ve binerken öncelik tanınır.
  • Tramvaylara binişlerde inen yolculara öncelik verilir.
  • Tramvay kapılarının çalışmasını engelleyici hareketlerde bulunulamaz.
  • Yolcu hareketini ve akışını engelleyecek davranışlarda bulunmak yasaktır. Hiçbir eşya yolcu hareketini engelleyecek biçimde taşınamaz.
  • Yasa gereği toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda sigara, puro, pipo ve benzeri tütün maddeleri kullanılamaz.
  • Tramvaylarda yolculuk amaçları dışında uzun süre oturulamaz, beklenemez.
  • Tramvay içerisine, görme engellilere refakat eden köpekler ve önlemi alınmış kafeste taşınabilen evcil hayvanlar dışında, hiçbir hayvan sokulamaz.
  • Tüm yolcularımız, Gaziulaş görevlilerinin yolcu akışını düzenlemek, güvenliği sağlamak, acil durumlara müdahale etmek amacıyla yapacağı uyarılara, kendi can güvenlikleri için uymak zorundadır.
 5. Tramvaylar durak harici durmaz. Durak haricinde inmek/binmek tehlikeli ve yasaktır.
 6. Tramvayların dışından asılmak ve iki tramvay arasından geçmek tehlikeli ve yasaktır.
 7. Tramvay araçlarına patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı maddelerle girilemez ve bu maddelerle yolculuk yapılamaz.
 8. Tramvay araçlarında kesici ve delici iş aletlerinin, (ağaç testeresi, matkap vb.) kılıfında ve emniyete alınmış olması zorunludur.
 9. Uygun ve emniyetli bir şekilde ambalajı olmayan hiçbir akıcı, kırılabilir, dökülebilir sıvı ya da toz türü madde tramvay araçlarına sokulamaz.
 10. Güvenlik Görevlileri şüpheli şahıs ve paketleri arama yetkisine sahiptir. Güvenlik aramasını kabul etmeyen şüpheliler tramvaylara alınmaz ve emniyet makamlarına bildirilir.
 11. Tramvaylardaki imdat kolu, kapı acil çıkış kolu ile yangın tüpleri amacı dışında kullanılamaz.
 12. Tramvay durak platformlarındaki güvenlik şeridini ihlal etmek tehlikeli ve yasaktır.
 13. Gaziulaş ray hatlarında tramvay işletimini etkileyecek şekilde yürümek tehlikeli ve yasaktır.
 14. Tramvayların acil durum tahliyelerinde yetkililerce yapılan her türlü duyuru, verilen her türlü talimata uyulması can güvenliği açısından zorunludur.
 15. Tramvaylarda – bebek arabaları dışında – bisiklet vb. araçlarla binmek, paten, kaykay vb. araçların kullanılması yasaktır.
 16. Yolcuların – elde kolayca taşınabilir (en çok 25 Kg.) eşyalar dışında – yolcu hareketlerini engelleyebilecek büyüklükte (1/2 metreküpten fazla) koli, paket vb. eşyalarını tramvay araçlarına sokmaları yasaktır.
 17. Gaziulaş ile ilgili sorunlarınız için Ömeriye Camii, Balıklı, Üniversite Gaziantep Kart işlem merkezlerine başvurunuz.
 18. Bulduğunuz kayıp eşyaları ve maddeleri görevlilere teslim ediniz.
 19. Kayıp eşyalar, ertesi gün görevliler tarafından, Gaziulaş ’ın Raylı Sistem Depolama Merkezinde bulunan “Kayıp Eşya Bürosu”na gönderilir.
 20. Kayıp eşyalar sahibine makbuz karşılığında teslim edilir. Uzun süre saklanabilecek eşyalar “Kayıp Eşya Bürosu”nda 1 yıl süre ile saklanır. Sahibi başvurmazsa 1 yıl sonra satılıp geliri hayır kurumlarına bağışlanır. Uzun süre saklanamayacak yiyecek ve içecek gibi maddeler, kayıp edilen günün sonunda tutanak tutularak hayır kurumlarına teslim edilir yada imha edilir.
 21. Tramvay içinde, yangın, gasp, saldırı, taciz gibi yada acil sağlık müdahalesi gerektiren durumlarla karşılaştığınızda en yakın görevliyi uyarın.