Gaziulaş Akademi

Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan Gaziantep’in eşsiz mirasına sahip çıkarak, toplu ulaşımda etkili bir eğitim anlayışı ile ilkeli, kararlı, yenilikçi, verimli ve kaliteli hizmet sunmak, Gaziantep'te toplu ulaşımın kalitesini arttırmak maksadıyla Gaziulaş bünyesinde kurulan akademide bütün çalışanlarımıza teorik ve pratik mesleki eğitimler verilmektedir.

Kentsel yaşam kalitesini arttırmak, ulaşım alanında yenilikçi, sürdürülebilir çözümler ile öncü bir model oluşturmak istiyoruz ve bu amaçla personellerimize eğitimler hazırlıyoruz.

Gaziulaş Akademi sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.

Eğitim Türleri

Şoför, vatman, teknik personeller ve diğer birimde çalışanların işe alım süreçlerinden sonra mevcut ve kıdemli personellerin yanında hat, araç, teknik vb. bilgilendirmeler için bir aylık oryantasyon eğitimlerine tabii tutulmaktadırlar. Şoför ve vatmanlar için bu eğitimlerin başında İşletme Talimatları gelmektedir. Talimatların adaylara anlatılmasının ardından kişilerin bu talimatlara uyacaklarını beyan eden tebliğleri imzalatılarak dosyalanır.
Personellerin her yıl yenilenen hizmet içi hatırlatma eğitimlerinde teorik eğitimden sonra bir günlük saha eğitimleri verilmektedir. Şoförler için araç filomuzdaki farklı marka araçlarımızın tanıtımları yapılarak araç üzerinde sürüş yapmaları sağlanmaktadır.
Tüm GAZİULAŞ çalışanlarımızın özellikle mesleki eğitimlerinde teorik ve uygulamalı eğitimler yüz yüze verilmektedir. Vatmanlarımız için TFS ve PT-8 araç eğitimleri yüz yüze uygulamalı olarak yapılmaktadır. Yine şoförlerimiz içinde araç bazlı eğitimlerimiz yüz yüze yapılmaktadır.

Eğitimlerimizi uygulamalı olarak vermenin yanı sıra bilgiyi daha kolay ulaşılabilir ve saklanabilir hale getirebilmek için gelişen teknoloji imkanlarını da doğru şekilde kullanarak Gaziulaş Akademi adında bir online eğitim platformu kurduk. Gaziulaş Akademinin mobil uygulaması da mevcuttur. Bu platformda tüm personellere bilgilendirme, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir ve bu eğitim dosyalarının arşivlemelerine ve bilgiyi sürekli kullanabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Gaziulaş Akademi LMS platformuyla; ilgili kişilere atadıktan ayrıntılı raporlarla süreci takip edilmektedir.

Eğitim birimimiz tarafından hazırlanan 182 farklı eğitim ile personellerimize Kişisel gelişim, bilgilendirme ve mesleki eğitimler verilmeye devam edilmekte ve bu eğitimlere çalışanlarımız ihtiyaç duyduklarında her an Gaziulaş Akademi Platformundan erişebilmektedir.

Akademinin dijital platformuna giriş yapmak için lütfen https://akademi.gaziulas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Teknik personellerimizin mesleki eğitimleri yılda bir kez verilmekle birlikte, kişisel gelişim ve bilgilendirme eğitimleri de ihtiyaca göre aylık olarak verilmektedir.
Bilgilendirme ve kişisel gelişim eğitimleri aylık olarak vermekteyiz. Yine özellikle kişisel gelişim eğitimlerini branşından uzman hocalardan almaktayız.
Şoför personellerimizin tüm araç çeşitlerimiz için hazırlanan eğitimleri teorik olarak yüz yüze, uygulamalı olarak sahada ve yine destekleyici bir şekilde online eğitim platformumuzda verilmektedir. Yine mesleki eğitimler dışında kişisel gelişim ve bilgilendirme eğitimlerini de ayda birkaç kez vermekteyiz.
Hizmet içi tekrarlama eğitimleri her yıl düzenli olarak tüm vatmanlara verilmektedir. Bunun dışında meslek ile ilgili hatırlatıcı eğitimler, talimat ve prosedür eğitimleri, kişisel gelişim ve bilgilendirme eğitimleri ise hazırlanarak online eğitim platformumuzdan tüm vatmanlar ile paylaşılmaktadır.

Uygulamalı Eğitimler

Yangın Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İlk Yardımcı Eğitimi
Güvenlik ve İstasyon Kuralları Eğitimi
Araç Eğitimleri
Vatmanlık Eğitimi
Arıza Tespit ve Bakım Onarım Eğitimi
Ekonomik Sürüş Eğitimi
İşaret Dili Eğitimi
Engelli Yolcuyla İletişim Eğitimi
Kişilik Analizi ve Renk Testi Eğitimi

Güvenli iş ortamının oluşturulması, üretimde verimliliğin ve kayıtlı istihdamın sağlanması amacıyla 8 meslek alanımızda toplamda 720 çalışanımıza mesleki yeterlilik belgesi alımı sürecini yürüten Gaziulaş Akademi halen aktif olarak MYK Belgesi alma süreçlerine devam etmektedir.

Sürüş Festivali

Eğitime isteklendirici bir ortam oluşturmak için, Şoförler için Festival düzenleyerek eğitimi daha eğlenceli ve etkin hale getirmeyi amaçladık.

Aynı zaman da bir şoförün başına gelebilecek riskli olayları, riskli olmayan bir ortamda ona yaşatarak, psikomotor becerilerini geliştirmeyi hedefledik.

Türkiye’de ve Avrupa’da örneği olmayan ABD’de yapılan BUS Rodeo etkinliğinden esinlenerek hem sürüş festivalimizi hem de personel sayımızın %50’sini oluşturan şoförlerin işe alımlarında yolcu güvenliğini ön planda tutarak, 11 zorlu parkurda 20 hakemden oluşan uygulama sınav alanı planladık.

İşe alım sürecinde;

Personel adaylarının yetkinliklerinin tespiti için eğitim birimi tarafından başvurdukları pozisyonlara göre hazırlanmış olan yaklaşık 400 soruluk soru havuzundan her görev için meslek ve mantık sorularını içeren 25 soruluk teorik sınava tabi tutulur.

İnsan ihtiyaçları sürekli değiştiği için eğitim faaliyetlerinin de devamlı olması gerekmektedir. Yöneticilerin eğitimi ne bir ceza ne de bir ödül kullanmalıdır. Çalışanlar eğitimlerinin sonucunda görevlerini daha iyi başardıklarını görerek eğitime isteklenmelidir.

Amacımız eğitimi eğlenceli hale getirerek eğitimde sürekliliği sağlamaktır.