MADDE 1 -Sözleşmenin Tarafları

İş bu sözleşme; 15 Temmuz Mahallesi Saim Akınal Caddesi No: 9 27560 Şehitkamil Gaziantep adresinde mukim Gaziulaş Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle kısaca "GaziBis" olarak anılacaktır.) ile gazibis.gaziulas.com.tr web adresinde online kayıt formuna bilgileri girilmiş kullanıcı (bundan böyle kısaca "KULLANICI" olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2 -Amaç

Kullanıcıların burada öngörülen koşullar altında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentsel alanı içerisinde bisikletlerin, kullanıcıların sorumluluğu altında istasyonlardan alınıp geri getirilmesi durumlarının açıklanmasıdır.

MADDE 3-Kullanıcı Kaydı

Kullanıcı gaziulas.com web adresi altındaki başvuru formunu doldurarak başvurarak abonelik işlemlerini başlatacaktır. Abonelik işlemleri tamamlanınca kullanıcılara bisikletleri kiralamada, kayıt esnasında numarasını belirttiği Gaziantep Kart'ını kullanarak kiralama gerçekleşecektir. GaziBis'te kullanılan tüm kartlar kişiye özel olup başka birine kullandırılamaz. Başkasının kullandığı kartlarla ilgili tüm sorumluluklar, kartın kaydını gerçekleştiren kullanıcıya aittir. Kartların GaziBis'te geçerliliği abonelik sözleşmesinin süresi kadardır.

MADDE 4- Kayıt Silme ve Sözleşmenin Feshi

Kayıt silme işlemi; kullanıcının kendi isteği doğrultusunda ya da sözleşmeye aykırı davranış neticesinde, gerekçe göstermeden GaziBis tarafından silinir ve sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir. Kayıt silinmesi durumunda herhangi bir bedel iadesi söz konusu olmayacaktır.

MADDE 5- Hizmet Sözleşmesi

Kullanıcı, Gaziantep Kart'ını GaziBis hizmetinde kullanarak, GaziBis servisi ile olan sözleşme hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Her yeni bisiklet kullanımı kuralların kabul edildiği anlamına gelir.

MADDE 6- GaziBis Kart Geçerlilik Süresi ve Vize işlemi

Gaziantep Kart'ın Gazibis sistemindeki geçerliliği sözleşme onayından itibaren bir yıldır. GaziBis dilerse bu süreyi uzatabilir. GaziBis'te indirimli tarife yoktur.

MADDE 7- Süreler ve Oranlar

GaziBis kullanım süreleri ve süre aşımı bilgileri GaziBis duraklarında bulunan Kiokslarda Ücret Tarifesi menüsünde güncel görülebilecektir. Belirlenen oranlar normal kullanım süresi ile birlikte maksimum kullanım süresini aşma durumundaki oranları da içerir. Eğer kullanıcı herhangi bir bisikleti 24 saat üzerinde alıkoyarsa, GaziBis tarafından öngörülen ve bisikletin maliyeti olan 2000 binişlik ceza kullanıcıya tahakkuk ettirilir. Gaziantep Kart'ında yeterli bakiye olmaması durumunda bu bedel borçlandırılabilir Gaziantep Kart kullanıma kapatılabilir veya Gaziantep Kart bakiyesine bloke getirilebilir. Kullanıcının yükümlülüğü bisikleti sağlam olarak iade etmek ve Madde-10 hükümlerine riayet etmektir. Bisiklet kullanıcı tarafından iade edilmemişse bisiklet bedeli yine kullanıcıya tahakkuk ettirilir. Kullanıcı tarafından bisiklete verilmiş zarar var ise; bedeli kullanıcıya tahakkuk ettirilir. Hasar bedel tespitine Gazi Ulaş yetkilidir.

MADDE 8- GaziBis Abonelik Şartı

Kullanıcı yasal yaşta, trafik kurallarına aşina, ayrıca bisiklet sürme vasfına sahip olmalıdır. 18 yaş altı olanlar kati suretle GaziBis servisine tek başlarına kayıt yaptırma hakkına sahip değillerdir. Ancak 16-18 yaş aralığı için GaziBis kullanmak isteyenler velisi bilgileri ile birlikte başvurarak, velisinin muvafakati ile GaziBis'e Gaziantep Kart ile kayıt olabilirler ve GaziBis kullanabilirler. Velisine ait kimlik bilgilerinin forma girilmesi, velinin muvafakatı anlamına gelmektedir. Sahip olduğu engelin yasal olarak bisiklet kullanmaya mani teşkil etmediğini belgeleyen engelliler GaziBis'in onayıyla üye olabilir ve bisiklet kullanabilir.

MADDE 9- Kullanıcı Hakları

GaziBİS ile Kullanıcı arasında yapılan sözleşme, burada belirtilen limitler dâhilinde bisiklet kullanım hakkı sağlar. Bisikletler kullanıma hazır olarak kullanıcılara sunulacaktır. Kullanıcı alacağı hizmetin hükümlerini, şartlarını öğrenmek ya da çeşitli isteklerini iletebilmek için ilan edilmiş telefon hatları üzerinden müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirler. GaziBis olabilecek en kısa sürede soruları ve talepleri işleme koyacak ve cevaplayacaktır. Bu süre kullanıcının iletişime geçmesinden itibaren en fazla 15 iş günü alacaktır. Eğer kullanıcının aldığı bisiklet kullanmak için uygun durumda değilse kullanıcı başka bir bisiklet alma hakkına sahiptir. Kullanım için uygun olmayan bisikleti kullanıcı 1 dakika içinde iade edecek ve başka bir bisiklet alımı için tekrar işlem yapılabilecektir.

MADDE 10- Kullanıcı Yükümlülükleri

Kullanıcılar GaziBis hizmetini kullanırken;

 1. Hizmeti ve bisikletleri azami özenle kullanmak, sisteme veya bisikletlere hasar vermemek,
 2. Herhangi bir durumda kendisine tahsis edilen bisikleti 3. şahıslara kullandırmamak, kullandırılması durumunda abonelik iptal edilecektir. 3. şahıslara kullandırılmasından doğan zararlar kullanıcıdan tahsil edilecektir.
 3. Şehir bisikletlerini yalnızca kişisel seyahat için kullanmak,
 4. Bisikletleri sadece, yol çizgileri ile belirtilen alanlarda kullanmak. Bu alan dışından kullanımda doğabilecek olumsuzluklardan GaziBis mesul tutulamaz.
 5. Bisikletin etkilendiği herhangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin GaziBis Müşteri Hizmetlerine bildirilmesi gerekmektedir. Bisiklet arızadan dolayı istasyona dönemezse, kullanıcının arızayı rapor etmesinden sonra bisikletin 2 saat süresince güvende kalmasının sorumluluğu kullanıcıya ait olacaktır. Bu süre zarfında GaziBis belirtilen noktadan bisikleti teslim alacaktır.
 6. Kullanıcı, bisikletin istasyondan alıp geri bırakana kadar geçen sürede, bisikletlerin doğru şekilde korunması, bakılması ve güvende olmasından sorumludur. Kullanımdan sonra bisikletler istasyonlara geri getirilir ve kilitlendiğinden emin olarak ilgili yerlere bırakılır.
 7. Bisikletler kullanılmak üzere alınırken, frenlerinin, oynar parçalarının kontrol edilmesi, koltuk yüksekliğinin ayarlanması ve son olarak da genel kullanıma uygunluğuna bakılması kullanıcının sorumluluğundadır.
 8. Kullanıcı bisikleti T.C. Kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde ve diğer gayri kanuni işlerde ve yasak derecede alkol ve herhangi bir uyuşturucu alarak kullanamaz.
 9. Bisikletin kullanıcıda olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak da olsa) gerek bisiklete, gerek kullanıcıya ve gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları kullanıcıya aittir.
 10. Bisiklet kullanımından doğan trafik cezaları kullanıcıya aittir.
 11. Gazibis bisikleti tüm fonksiyonları çalışır vaziyette kullanıcıya teslim etmiştir. Kullanıcı kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklette meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri kullanıcıya ait olacaktır.
 12. Kullanıcı, bisikleti istasyondan alabilmesi için Gaziantep Kart'ında en az 5 TL'lik bakiye bulundurması gerekmektedir.
 13. Kullanım ücretleri; Gaziantep Kartı'ından bisiklet istasyonlarında kullanıcı kartı okuttuğunda ödeyecektir.
 14. Bildirilen tarihe kadar kullanım bedellerini ve tahakkuk ettirilen cezaları ödemeyen kullanıcıların abonelikleri kapatılacak ve yasal takibat yapılacaktır. Yasal tahsilât sürecinde tüm masraflar kullanıcıya rücu ettirilecektir.
 15. Kartı iyi kullanma ve saklama sorumluluğunu kullanıcılara aittir. Kartın kaybolması halinde aynı gün Gazibis yetkilileri veya Müşteri hizmetleri yetkililerine yapılması gerekmektedir. Süresinde başvuru yapılmaması sebebiyle gerek TCK kapsamında suç sayılan eylemlerin işlenmesi veya bisikletin zilyetliği (geçici sahipliği) dolayısıyla oluşacak her türlü zararlar kart sahibinden tazmin edilecektir. Bu konuda gerekli yasal yollara başvuruda bulunma hususunda şirket tam yetkilidir. Kart kaybı veyakötü kullanım neticesinde zarar görmesi nedeniyle başka bir kopyasının istenmesi durumunda kartın idarece belirlenen yeni basımının masrafı kullanıcıya ait olacaktır.

MADDE 11- Gizlilik

Taraflar; sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

MADDE 12- Tebligat Adresi

Tarafların kayıt esnasında sisteme girdikleri adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.

MADDE 13- Mücbir Sebepler

Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dâhilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

MADDE 14- Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise TC kanunları uygulanacaktır.

MADDE 15- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 16- Yürürlük

Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi ve Başvuru Formu'nu eksiksiz doldurup onayladıktan sonra müracaat etmiş olur. GaziBis tarafından müracaat onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. İhtiyaç olması halinde bu sözleşmeye eklenecek maddeler GaziBis tarafından web sitesinde veya sosyal medya aracılığıyla duyurulması halinde tüm GaziBis kullanıcılarını kapsayacaktır. İş bu sözleşme ekler hariç 3 sayfa ve 16 maddeden ibaret olup, online olarak onaylanmıştır. Kayıt formunda kimlik ve diğer bilgilerini vererek bir sonraki aşamaya geçen kullanıcı bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır. Kayıt bilgileri Gaziulaş veri tabanın da saklanmaktadır. Gaziulaş veri tabanındaki bilgiler ihtilaf durumunda esas alınacaktır.